19 listopada 2015 r. Rzeszów – Podkarpacki Urząd Wojewódzki,

  • Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego ustanowiona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 r. Jest ona wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

 

Podczas wczorajszej uroczystości wyróżnienia otrzymali podkarpaccy samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego.

Poniżej prezentujemy listę odznaczonych:

Andrzej Betlej  - Wójt Gminy Zarszyn
Ryszard Bugiel  - Wójt Gminy Kamień
Robert Choma  - Prezydent Miasta Przemyśla
Tadeusz Ferenc  - Prezydent Miasta Rzeszowa
Bożena Gmyrek  - Wójt Gminy Rokietnica
Mieczysław Janowski  - b. Prezydent Miasta Rzeszowa, b. Senator RP, nauczyciel akademicki UR
Józef Jodłowski  - Starosta Rzeszowski
Jan Juszczak  - Starosta Krośnieński
Józef Kardyś  - Starosta Kolbuszowski
Adam Krzysztoń  - Starosta Łańcucki
Wiesław Kubicki  - Wójt Gminy Zarzecze
Adam Mach  - Wicestarosta Niżański
Jan Pączek  - Starosta Przemyski
Jan Pyrkosz  - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
Renata Szczepańska  - Wójt Gminy Cisna
Adam Woś   - Burmistrz Sieniawy

Na zakończenie uroczystości uhonorowani samorządowcy podziękowali Pani Małgorzacie Chomycz – Śmigielskiej – ustępującemu Wojewodzie Podkarpackiemu za dotychczasową współpracę.

Odznaka awres i rewers:

Odznaka Honorowa za Zaslugi dla Samorzadu Terytorialnego awersOdznaka Honorowa za Zaslugi dla Samorzadu Terytorialnego rewers

 

https://mac.gov.pl/odznaka-honorowa-za-zaslugi-dla-samorzadu-terytorialnego