2 października 2015 r.,Rzeszów

  • Jubileusz 15-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Wybory samorządowe jesienią 1998 r. zapoczątkowały nową jakość w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych w Polsce.
Funkcjonujący z powodzeniem od 8 lat na poziomie lokalnym samorząd miast i gmin uzupełniony został o samorząd powiatowy, zaś na poziomie regionalnym powstał samorząd wojewódzki. Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem funkcjonowania nowych samorządów Marszałek - Elekt Województwa Podkarpackiego - Bogdan Rzońca zwrócił się do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów o współdziałanie na rzecz integracji rozwoju nowego województwa podkarpackiego


W miesiąc po tym wystąpieniu na Zamku w Łańcucie odbyło się I posiedzenie Samorządowej Rady Konsultacyjnej Województwa Podkarpackiego - Konwentu Samorządów.
W czasie swojej ok. półtorarocznej działalności /styczeń 1999 r. - czerwiec 2000 r./ Konwent Samorządów obradował jeszcze na sześciu posiedzeniach /Krosno, Przeworsk, Leżajsk, Baranów Sandomierski, Pilzno, Stalowa Wola/ połączonych z seminariami i konferencjami tematycznymi, na których m.in. konsultowano wiele ważnych, dla początków funkcjonowania nowego województwa, problemów. 27 czerwca 2000 r. w Stalowej Woli na VII posiedzeniu Konwentu powołano Komitet Założycielski stowarzyszenia samorządowych osób prawnych o nazwie: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Członkami - Założycielami było 50 samorządów z różnych części naszego województwa.
28 sierpnia 2000 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarejestrował Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych z siedzibą w Rzeszowie w Rejestrze Stowarzyszeń pod nr. 942.
30 września 2000 r. w Rzeszowie miało miejsce I Ogólne Zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które przyjęło podstawowe dokumenty Stowarzyszenia i dokonało wyboru jego władz.

2 października 2015 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie świętowaliśmy 15 lat działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Z tej okazji odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa. W jubileuszowych uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, byli marszałkowie Bogdan Rzońca i Zygmunt Cholewiński, którzy są Honorowymi Przewodniczącymi PSST, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący Zarządu PSST, Maria Kurowska i Wojciech Buczak - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego, Lesław Majkut - Sekretarz Województwa Podkarpackiego, duchowni współpracujący z PSST, m.in.: ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Andrzej Stopyra - Proboszcz Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie, ks. Kazimierz Kaczor - Duszpasterz Rolników Archidiecezji Przemyskiej, firmy i instytucje współpracujące z PSST, m.in.: Jerzy Jakubiec - Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Lucyna Rybak - Dyrektor Biura Regionalnego T.U.W. "TUW" w Rzeszowie, Emil Kunysz - Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, Aleksander Puła - Dyrektor Południowo - Wschodniego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie, Tadeusz Więcek - Prezes Nowe Podkarpacie Sp. z o.o., Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A., media, osoby współpracujące z naszym Stowarzyszeniem, m.in.: prof. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski, wieloletni wykładowca Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej, Stanisław Lawera - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, dyrektorzy i pracownicy UMWP współpracujący z PSST, członkowie władz PSST /Zarząd, Komisja Rewizyjna/ poprzednich kadencji /2000-2014/ oraz aktualnie pełniący funkcję wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z województwa podkarpackiego.

Na początku uroczystości zaprezentowany został film o działalności PSST autorstwa dziennikarki TVP Rzeszów Anny Tomczyk /kopię filmu otrzymał każdy z uczestników konferencji/.
Konferansjer uroczystości /Marcin Pawlak - prezenter TVP Rzeszów/ zaprosił na scenę Przewodniczącego Zarządu PSST Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, który wręczył kwiaty autorce prezentowanego filmu a zebrani nagrodzili ją gromkimi brawami.
Otwierając konferencję Marszałek powitał zebranych gości jubileuszu i gospodarzy - Członków PSST. Poprosił ks. Stanisława Słowika - Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej o modlitwę za zmarłych samorządowców, m.in. za Marszałka Leszka Deptułę - Honorowego Przewodniczącego PSST.
Bogdan Rzońca i Zygmunt Cholewiński - Honorowi Przewodniczący PSST dzielili się ze wszystkimi swoimi wspomnieniami z tworzenia oraz pracy w Stowarzyszeniu. Życzenia dla Stowarzyszenia przekazali m.in. Grażyna Borek, Zbigniew Chmielowiec, Mieczysław Janowski, Jerzy Jakubiec, Lucyna Rybak, Tadeusz Więcek i Aleksander Puła.
Wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu pt. "Język urzędowy w odmianie samorządowej", który zaprezentował prof. Kazimierz Ożóg.
Galę uświetnił koncert pt. "Młodzi dla Podkarpacia" - prezentowany w 3 formach estradowych. Koncert rozpoczął pianista Michał Oleszak z Trzciany, następnie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca "Bandoska" z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, a na koniec zatańczył Dziecięcy Zespół Artystyczny "Uśmiech". Podczas uroczystości wręczone zostały srebrne i złote Honorowe Odznaki PSST stanowiące zaszczytną formę wyróżnienia i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju samorządności na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Została ona ustanowiona uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 21. czerwca 2010 r. dla uczczenia 20 rocznicy restytucji samorządu w Polsce oraz 10-lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W 2015 r. Stowarzyszenie przyznało kolejne honorowe odznaki w związku z 25-leciem odrodzenia samorządności oraz 15-leciem utworzenia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych /wykaz odznaczonych znajduje się na stronie www.psst.rzeszow.pl w zakładce "Odznaka PSST"/.
Na zakończenie obecny Przewodniczący Zarządu PSST podziękował wszystkim poprzednim przewodniczącym PSST, a także członkom zarządu i prezydium stowarzyszenia za ich prace i wkład w rozwój PSST.
Uroczysta konferencja jubileuszowa była dla wielu gości miłym spotkaniem po latach, szczególnie dla tych, którzy nie pracują obecnie w samorządach, a w trakcie tych 15 lat angażowały się w rozwój naszego Stowarzyszenia.
Podczas mniej oficjalnej części uroczystości - poczęstunku w restauracji BOHEMA wszyscy goście i gospodarze uroczystości /członkowie PSST/ mieli okazję do wspomnień z minionego 15-lecia, a także do przedstawienia propozycji i oczekiwań na dalszą działalność Stowarzyszenia.

Załączniki:

Tygodnik Regionalny NOWE PODKARPACIE - informacja z jubileuszu.tekst

Listy:

Zdzisława Wasążnik Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MFtekst

Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiegotekst

Piotr Tomański Poseł na Sejm RPtekst

Zdjęcia:

Zdjęcia: NOWE Podkarpacie Tygodnik Regionalny

 Zdjęcia: WDK w Rzeszowie