30 sierpnia 2015 r. - Rzeszów /plac przy Katedrze Rzeszowskiej/

  • XV Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników: ok. 150 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii i dekanatów Diecezji Rzeszowskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1500 uczestników/;
 • Starostowie Dożynek: Lucyna Janas i Zbigniew Korab;
 • uroczystą Mszę Św. dziękczynną za zebrane plony z prośbą o Boże Błogosławieństwo odprawił J. E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba;
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Jarosław Wojtowicz - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Buczak - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami oraz przedstawiciele służb mundurowych.

  Tegoroczne XV Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z Dożynkami Diecezji Rzeszowskiej.
  Miejscem podziękowania podkarpackich rolników za tegoroczne zbiory był plac przy Katedrze Rzeszowskiej.
  Przed rozpoczęciem koncelebrowanej Mszy Św. Dziękczynnej Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odczytał zebranym list od Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  W liście czytamy:

  "Zawsze byłem pełen podziwu i uznania dla wyjątkowych dziejów i dla mieszkańców Podkarpacia, które pozostaje mi bliskie. Tu gdzie zbiegają się szlaki wielu kultur, budowanie wspólnoty jest dowodem wrażliwości i szacunku. Jest też powodem do dumy i trwałym wyzwaniem. Dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo w Województwie Podkarpackim obdarzyli w sposób szczególny. Traktuję to jako zobowiązanie do ciężkiej pracy."

  "Mam świadomość, że na drodze ku dobrej przyszłości polskiego rolnictwa musimy sprostać jeszcze wielu wyzwaniom. Moim celem jest tworzenie merytorycznej dyskusji o sprawach dla wsi najważniejszych. Jestem przekonany, że zaowocują one skutecznymi, wspólnymi działaniami instytucji państwowych, samorządów i organizacji rolniczych.
  Sprawom wsi będę poświęcał wiele uwagi i troski."

  "Wdzięczny za plony będące dziełem tego godnego gospodarowania, wszystkim Państwu przekazuję wyrazy szacunku. Młodym uczestnikom uroczystości życzę, by pielęgnowanie dożynkowych tradycji sprawiało Wam radość i służyło utrwalaniu serdecznych więzi między pokoleniami."

  W imieniu władz województwa marszałek podziękował rolnikom za ciężką pracę na roli.
  "Pragnę podziękować za Państwa ciężką pracę, za chleb, który jest jej wytworem. Dziękuję także za przywiązanie do ziemi, za polską gościnność oraz pielęgnowanie obyczajów.
  Jestem dumny widząc, że podkarpaccy rolnicy z tak wielkim szacunkiem odnoszą się do rodzinnej ziemi i z takim pietyzmem kultywują tradycje przodków"
  "Nam wszystkim życzę, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba, abyśmy z odpowiednim szacunkiem umieli traktować zarówno jego, jak i ludzi, których praca przynosi nam go na codzienny rodzinny stół."

  Słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba.

  W swojej homilii Biskup Jan Wątroba przypomniał słowa Św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Krośnie w 1997 roku. Mówił o wielkiej roli rolników jako współtwórców dzieła samego Boga i zachęcał do prawdziwej religijności, płynącej z głębi ludzkiego serca i dobrze uformowanego sumienia, jednocześnie ostrzegał przed udawaniem religijności, przed religijnością "na pokaz", dla ludzkich oczu.

  Pan Jezus nie gardzi naszą liturgią, zwyczajami, ale protestuje i to energicznie przeciw nadmiernym akcentom położonym na zewnętrzną, rytualną stronę naszego religijnego życia. Na zwyczajową czystość, na wierność tylko ludzkiej tradycji, zaniedbującą pracę nad wnętrzem, nad sercem -
  powiedział ks. bp. Jan Wątroba.

  Podczas Mszy Św. Ks. Biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż.
  Wszystkie delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

  Podczas Dożynek odbył się organizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", na który zostało zgłoszonych około 140 wieńców. Kapituła wyróżniała trzy wieńce: z Parafii Baryczka, Kosynierów z Bieździedzy oraz z Ulanowa. Jeden z trzech wyróżnionych wieńców będzie reprezentował Województwo Podkarpackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

  LIST Andrzeja Dudy Prezydenta RPtekst

Zdjęcia: PSST