7 maja 2015 r. - Lubaczów

  • VI Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie
 • 7 maja 2015 r. w Lubaczowie, podczas papieskiego Odpust Maryjnego w liturgiczne wspomnienie Matki Boskiej Łaskawej (Lwowskiej) odbyła się szósta pielgrzymka przedstawicieli władz samorządowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego.
 • Delegacjom z województwa podkarpackiego przewodził Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wraz Wicemarszałkiem Marią Kurowską oraz Członkiem Zarządu Lucjanem Kuźniarem. Obecny był także Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz wojewoda Małgorzata Chomycz - Śmigielska. Na czele delegacji przedstawicieli lubelskich samorządów stał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Arkadiusz Bratkowski.
 • Mszę świętą koncelebrował i homilię wygłosił ks. Bp. Mieczysław Cisło z Lublina, który w słowach skierowanych do przybyłych podkreślał wielką rolę Maryi w naszej wierze, wskazywał na potrzebę obrony życia ludzkiego od poczęcia, mówił również o nasilającej się dyskryminacji wobec katolików.
  Za pośrednictwem Matki Bożej Łaskawej samorządowcy prosili o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ziemi podkarpackiej, lubelskiej oraz całej naszej Ojczyzny.
  Podczas uroczystości Marszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu samorządowców odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej.
 • Uroczystą Eucharystię Odpustową uświetnił Chór "Michael" z Kańczugi.
 • Po uroczystej Mszy Św. wszyscy goście zwiedzili Muzeum z pamiątkami z pobytu Jana Pawła II w Lubaczowie


  Akt Zawierzenia Lubaczów 2015
  tekst

Zdjęcia: PSST