31 sierpnia 2014 r. - Dukla

  • XIV Dożynki Województwa Podkarpackiego
 • liczba uczestników: ok. 100 delegacji z wieńcami i darami dożynkowymi z parafii i dekanatów Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów województwa podkarpackiego /ok. 1100 uczestników/;
 • Starostowie Dożynek: Irena i Jan Zima
 • uroczystą Mszę Św. dziękczynną za zebrane plony z prośbą o Boże Błogosławieństwo odprawił J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski;
 • w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Senatorowie RP i Posłowie na Sejm RP, Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, radni województwa, radni gmin i powiatów z województwa podkarpackiego, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z województwa podkarpackiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami oraz przedstawiciele służb mundurowych.
 • Tegoroczne XIV Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone były z XXXI Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej. Odbyły się w Sanktuarium na Św. Jana w Dukli.
  Dożynki rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. dziękczynna, w której słowo pasterskie do rolników i mieszkańców Podkarpacia wygłosił J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski.
  Podczas Mszy Św. Ks. Arcybiskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbiorów zbóż. Zebranym na placu klasztornym O.O. Bernardynów w Dukli rolnikom za codzienną pracę, trud i kultywowanie wielowiekowej tradycji podziękował Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Życzył wszystkim, aby gospodarowanie przysparzało jak najmniej trosk, a zbiory pozwalały na godne i dostatnie życie.
  Głos zabrali również: Małgorzata Chomycz - Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Marek Górak - Burmistrz Dukli, który odczytał list Prezydenta RP przesłany uczestnikom tegorocznego święta plonów. W imieniu Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list skierowany do rolników odczytała również Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w Ministerstwie.
  Wszystkie delegacje, które przybyły z wieńcami na tegoroczne dożynki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

  Załączniki:
  Bronisław Komorowski Prezydent RPtekst
  Jan Warzecha Poseł na Sejm RPtekst
  Krzysztof Jurgiel Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi tekst
  Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsitekst