Srebrna odznaka  WYKAZ ODZNACZONYCH
 SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
 Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

 

 LP.

Imię i nazwisko  Niektóre pełnione funkcje
 /do dnia przyznania odznaki/

 1.

 Zygmunt Cholewiński  Wójt Gminy Pysznica od 4 kadencji,
 Przewodniczący Zarządu PSST,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego

 2.

 Robert Godek  Wiceprzewodniczący Zarządu PSST od 3 kadencji,
 Starosta Strzyżowski,
 Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich

 3.

 Józef Michalik  Starosta Lubaczowski od 3 kadencji,
 Poseł na Sejm RP

 4.

 Bolesław Bujak  Burmistrz Ropczyc od 3 kadencji,
 Poseł na Sejm RP

 5.

 Zbigniew Sawiński  Wójt Gminy Solina /4 kadencje/

 6.

 Bożena Gmyrek  Wójt Gminy Rokietnica /od 5 kadencji/,
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSST

 7.

 Jan Dziubiński  Prezydent Miasta Tarnobrzega /3 kadencje/

 8.

 Jan Rajchel  Burmistrz Gminy Rymanów /5 kadencji/

 9.

 Eugeniusz Galek  Wójt Gminy Cmolas /5 kadencji/,
 Sekretarz Zarządu PSST

 10.

 Zuzanna Paduch  Wójt Gminy Grębów /5 kadencji/

 11.

 Stanisław Konieczny  Wójt Gminy Chłopice /5 kadencji/

 12.

 Wiesław Kubicki  Wójt Gminy Zarzecze /5 kadencji/

 13.

 Kazimierz Miśkowicz  Wójt Gminy Krempna /5 kadencji/

 14.

 Władysław Ochalik  Wójt Gminy Mielec /5 kadencji/

 15.

 Kazimierz Popiołek  Wójt Gminy Padew Narodowa /5 kadencji/

 16.

 Tadeusz Zubek  Wójt Gminy Gać /5 kadencji/

 17.

 Piotr Błażejowski  Wójt Gminy Bukowsko /5 kadencji/

 18.

 Wiesław Pilawski  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Krosno/
19.  Jan Duszyk  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Przemyśl/
20.  Zbigniew K. Wójcik  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Rzeszów/
21.  Wiktor Stasiak  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Tarnobrzeg/
22.  Józef Rzepka  Burmistrz Brzozowa
23.  Zygmunt Błaż  1. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Reg. Podkarpackiego,
 1. Wojewoda Krośnieński,
 Starosta Brzozowski /2 kadencje/
24.  Jerzy Borcz  Radny Województwa Podkarpackiego II i IV kadencji,
 Senator RP IV kadencji
25.  Wojciech Buczak  Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego,
 Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji,
 W latach 2013-2014 Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
26.  Józef Jodłowski  Starosta Rzeszowski – od 10.2005 r.,
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
27.  Janusz Konieczny  Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji,
 Senator RP V kadencji.
28.  Adam Krzysztoń  Starosta Łańcucki – 4 kadencje /od stycznia 1999 r./.
29.  Andrzej Matusiewicz  Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu
 Radny W.P., w I, III i IV kadencji - I kadencji Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w III  kadencji Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 Senator RP VIII kadencji.
30.  Władysław Ortyl  Radny W.P.,I i II kadencji /do 7.11.2005 r./
 Członek Zarządu /Wicemarszałek W.P. w latach 1998 – 2002
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  latach 2005 - 2007/,
 Senator RP VI, VII, VIII kadencji,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 Przewodniczący Zarządu PSST
31.  Andrzej Betlej  Wójt Gminy Zarszyn 5-tą kadencję
 Członek Zarządu PSST I, II, III, IV i V kadencji
32.  Robert Choma  1996 – 1998 Wiceprezydent Miasta Przemyśla
 1998 – 2001 Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy
 Prezydent M. Przemyśla 4-tą kadencję
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST II, III, IV kadencji
 Członek Zarządu PSST V kad.
33.  Julian Ozimek  Radny GiM Nisko dwóch kadencji
 Starosta Niżański /jedna kadencja/
 2004 – 2006 Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego
 Burmistrz GiM Nisko 3-cią kadencję
 Członek Zarządu PSST III, IV i V kadencję
34.  Jan Zych  Z-ca Wójta Gminy I Radny Gminy 2 kadencje
 Wójt Gminy Korczyna 4-tą kadencję
 Członek Zarządu PSST IV i V kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej PSST III kadencji
35.  Barbara Jankiewicz  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 3-cia kadencję
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSST IV kadencji
 Członek Zarządu PSST V kadencji
36.  Piotr Przytocki  Prezydent Miasta Krosna 4-tą kadencję
37.  Tadeusz Ferenc  Prezydent Miasta Rzeszowa 4-tą kadencję
 Poseł na Sejm RP w latach 2001 – 2002
 Członek Zarządu PSST
38.  Małgorzata Salacha  Wójt następnie Burmistrz Kołaczyc 3-cią kadencję
 Sekretarz Zarządu PSST IV kadencji
39.  Adam Woś  Senator RP III kadencji
 Poseł na Sejm RP IV kadencji
 Burmistrz Sieniawy 4-tą kadencję
40.  Zbigniew Chmielowiec  Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji (od 2005 – nadal)
 od 1990 Zastępca Burmistrza Kolbuszowej
 1998 – 2005 Burmistrz Kolbuszowej
 Członek Zarządu PSST I i II kadencji
 41.  Józef Kardyś  Starosta Kolbuszowski 3-cią kadencję
 Od 1998 Radny Powiatu Kolbuszowskiego
 2002 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST V kadencji
42.  Piotr Babinetz  Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji
 Radny Województwa Podkarpackiego II kadencji
43.  Jerzy Stokłosa  Radny Gminy Świlcza 7-mą kadencję
 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świlcza
 Delegat Gminy Świlcza do Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego
44.  Janusz Pisula  Radny Powiatu Rzeszowskiego I-szej kadencji
 Radny Gminy Świlcza 2 kadencje
 Działacz samorządowy, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Trzciany
45.  Jan Kida  Burmistrz Nowej Sarzyny 1990-2006
 Starosta Leżajski 2010-2014
 Członek Zarządu PSST I kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej PSST II kadencji
46.  Zbigniew Rękas  Starosta Tarnobrzeski 1998-2006
 Członek Zarządu PSST I kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej II Kadencji
47.  Marek Ćwiąkała  Wójt Gminy Jasienica Rosielna 1994-2014
 Członek Zarządu PSST I i III kadencji
48.  Tadeusz Więcek  Prezes Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.
 Twórca Konkursu „ Podkarpacka Nagroda Samorządowa” 2000-2015
49.  Lucyna Rybak  Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie
 Współorganizator ubezpieczeniowego Związku Wzajemności Członkowskiej „Samorządów Terytorialnych     Województwa Podkarpackiego”
50.  Ks. Andrzej Stopyra  Kustosz Sanktuarium MB Łaskawej (Lwowskiej) w Lubaczowie
 Współorganizator Samorządowej Pielgrzymki (Podkarpacia i Lubelszczyzny)
51.  Jan Zuba  Burmistrz Kolbuszowej 2006-nadal
 Reprezentuje Stowarzyszenie w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Rzeszowie 2014-2018
52.  Zbigniew Korab  Członek zarządu Powiatu w Strzyżowie 1998-2005
 Wicestarosta Strzyżowski 2005-2006
 Wójt Gminy Niebylec 2006-nadal
 Członek Zarządu PSST V kadencji
53.  Wiesław Kapel  Wójt Gminy Lubaczów 2006-nadal
 Twórca Osady Kresowej w Baszni Dolnej
54.  Marek Górak  Burmistrz Dukli 2002-2014
 Członek Zarządu PSST III i IV kadencji
55.  Krzysztof Klecha  Wójt Gminy Dzikowiec 6-tą kadencję /od 1990 do dnia dzisiejszego/
56.  Kazimierz Barczak  1991 – 1998 Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Praca w administracji rządowej – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury PUW
57.  Stanisław Bartnik - Radny Województwa Podkarpackiego I, II, III, IV i V kadencji
- Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz członek Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
- w latach 1990-1994 członek Zarządu Rady Gminy w Grodzisku Dolnym
- 1994-1998 Przewodniczący Rady Gminy w Grodzisku Dolnym
58.  Stefan Bieszczad - Radny Województwa Podkarpackiego I i V
- przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury, Członek Komisji Rewizyjnej. Należy do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, bezpartyjny.
- w samorządzie Powiatu Dębickiego II kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, w latach 2010-2012 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy,
- Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego II kadencji,
- w latach2010 – 2012 Przewodniczący Rady Miejskiej Dębicy, a następnie w latach 2013-2014 przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
59.  Maciej Lewicki - Radny Województwa Podkarpackiego I, II, III, IV i V kadencji,
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od września 2015 r.,
- Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej do dnia 16 lipca 2013 r., członek Komisji Rewizyjnej.
60.  Kazimierz Jaworski - Wójt Gminy Chmielnik I, II, III i IV kadencji /do 2004 r./
- senator V i VII - w latach 2005 – 2006 pełnił funkcję doradcy ds. społecznych wsi ministra rolnictwa
- w latach 2006 – 2007 – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
- w latach 2006 – 2007 –doradca prezesa Rady Ministrów
61.  Jacek Sołek - Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga 6. kadencję - Laureat Podkarpackiej Nagrody Samorządowej
62.  Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika 6. kadencję
63.  Jan Pyrkosz - Wójt Gminy Radomyśl n/Sanem 5. kadencję
64.  Józef Rybiński - Burmistrz Radomyśla Wielkiego 5. kadencję
- Laureat Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii Najpopularniejszy Wójt Społeczności Podkarpackiej oraz Lider Samorządności
- Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
65.  Tomasz Kotliński - Wójt Gminy Roźwienica 5. Kadencję
66.  Waldemar Grochowski - Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik n/Sanem 5. kadencję
- uhonorowany medalem Ubi Caritas za jego zaangażowanie i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym
67.  Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Jarocin 5. Kadencję
68.  Stanisław Gierlak - Wójt Gminy Czudec 4. kadencję - Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
69.  Zbigniew Staniszewski - Wójt Gminy Dębowiec 4. kadencję
- Radny Gminy Dębowiec II kadencji
- członek Zarządu Gminy
- Radny Powiatu Jasielskiego I kadencji
70.  Henryk Bździuch - Wójt Gminy Harasiuki 4. kadencję
71.  Ryszard Bugiel - Wójt Gminy Kamień 4. kadencję
- Laureat Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii Najpopularniejsi Samorządowcy Społeczności Podkarpackiej
72.  Jerzy Wilk - Wójt Gminy Majdan Królewski 4. kadencję oraz pierwszą od 2001 r.
73.  Janusz Słabicki - Wójt Gminy Stubno 4. kadencję
- Wicestarosta Powiatu Ziemskiego w Przemyślu 1. kadencji
74.  Ryszard Jędruch - Wójt Gminy Tryńcza 4. kadencję
- Dwukrotny Laureat Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii Najlepszy Wójt Województwa Podkarpackiego
75.  Stanisław Pankiewicz - Wójt Gminy Jasło 6. kadencję
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia V. kadencji
76.  Małgorzata Jarosińska-Jedynak  Była Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w latach 2018 - 2019
 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w latach 2019 - 2020
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
77.  Anna Schmidt  Radna Sejmiku Województwa w latach 2014-2015
 Poseł na Sejm VIII i IX kadencji
 Przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za granicą
 Była Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
78.  Wojciech Bakun  Prezydent Miasta Przemyśla VII kadencji
 Członek Zarządu PSST VI kadencji
 /Odznakę przyznaje się na ręce Prezydenta DLA SPOŁECZNOŚCI Miasta Przemyśla za wsparcie, opiekę
 i zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/
79.  Marek Iwasieczko  Sekretarz Komisji Rewizyjnej PSST V kadencji
 Wójt Gminy Medyka IV, V, VI i VII kadencji
80.  Konrad Fijołek  Prezydent Miasta Rzeszowa VII kadencji
 /Odznakę przyznaje się na ręce Prezydenta DLA SPOŁECZNOŚCI Miasta Rzeszowa za wsparcie, opiekę
 i zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/
81  Zenon Swatek  Starosta Lubaczowski od 2018 r.
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST VI kadencji
82.  Ryszard Pabian  Wiceprzewodniczący Zarządu PSST V kadencji
 Burmistrz Miasta Jasła VI i VII kadencji
 Członek Zarządu PSST VI kadencji
83.  Henryk Rak  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła V i VI kadencji
 Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VII i VIII kadencji
84.  Marek Andruch  Radny Powiatu Bieszczadzkiego w latach 1998 - 2014
 Wicestarosta Bieszczadzki w latach 2002 - 2006
 Starosta Bieszczadzki od 2014 r.
85.  Paweł Baj  Burmistrz Głogowa Małopolskiego V, VI i VII kadencji
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST VI kadencji
86.  Bogdan Szylar  Wójt Gminy Radymno VI i VII kadencji
87.  Jan Pączek  Starosta Przemyski od 2006 r.
88.  Krzysztof Sobejko  Wójt Gminy Leżajsk IV, V, VI i VII kadencji
89.  Władysław Pelczar  Przewodniczący Rady Gminy Korczyna III, IV, V i VI kadencji
 Radny Gminy Korczyna VII kadencji
90.  Krzysztof Grad  Przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu rzeszowskiego
 Wójt Gminy Chmielnik III kadencji od 2004 r., IV, V, VI i VII kadencji
 Członek Zarządu PSST VI kadencji
91.  Magdalena Kłak  Sekretarz Biura PSST od ponad 20 lat