Złota odznaka  WYKAZ ODZNACZONYCH
 ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
 Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

 

 LP.

Imię i nazwisko  Niektóre pełnione funkcje
 /do dnia przyznania odznaki/

 1.

 Bogdan Rzońca  Honorowy Przewodniczący PSST,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego
 Poseł na Sejm RP

 2.

 ś.p. Leszek Deptuła  Honorowy Przewodniczący PSST,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 Poseł na Sejm RP

 3.

 Kazimierz Barczyk  Przewodniczący FRZGiP RP,
 Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

 4.

 Mieczysław Janowski  Prezydent Miasta Rzeszowa,
 Senator RP,
 Poseł do Parlamentu Europejskiego

 5.

 Stanisław Ożóg  Burmistrz Miasta i Gminy Sokołowa Małopolski,
 Starosta Rzeszowski, Wiceprzewodniczący ZPP,
 Poseł na Sejm RP

 6.

 Jerzy Regulski  Prezes FRDL,
 „Ojciec założyciel” samorządów terytorialnych

 7.

 Michał Kulesza  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 „Ojciec założyciel” samorządów terytorialnych

 8.

 Jerzy Stępień  Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego,
 „Ojciec założyciel” samorządów terytorialnych

 9.

 Zygmunt Nowak  Burmistrz Dukli, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Dyrektor Biura PSST

 10.

 Ks. Inf. Stanisław Mac  Budowniczy i I. Proboszcz Katedry Rzeszowskiej,
 Duszpasterz Samorządów Terytorialnych w Diecezji Rzeszowskiej

 11.

 Zygmunt Cholewiński  Wójt Gminy Pysznica w latach 1992 – 2006,
 Radny Województwa Podkarpackiego I, III, IV kadencji,
 Marszałek W.P. w latach 2006 – 2010,
 Przewodniczący Zarządu PSST w latach 2006 - 2010,
 Honorowy Przewodniczący PSST,
 Wicemarszałek W.P. w latach 2010 – 2013

 12.

 Józef Michalik  Poseł na Sejm RP II kadencji,
 Starosta Lubaczowski od 4 kadencji /od 1999 r./,
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST,
 Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

 13.

 Wiktor Stasiak  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej,
 Senator RP II kadencji,
 Wojewoda Tarnobrzeski,
 Radny Województwa Podkarpackiego I i II /do 24.02.2003 r./,
 Wicemarszałek W.P. w latach 1998 – 2002,
 Wiceprezydent Tarnobrzega w latach 2003 – 2010

 14.

 Bożena Gmyrek  Wójt Gminy Rokietnica piątą kadencję
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSST I., II. i III. kadencji
 Członek Zarządu PSST IV i V kadencji

 15.

 Wiesław Kubicki  1982-1990 Naczelnik Gminy Zarzecze
 Wójt Gminy Zarzecze siódmą kadencję
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST I. kadencji
 Członek Zarządu PSST II. Kadencji
 Skarbnik Zarządu PSST IV. i V. kadencji

 16.

 Eugeniusz Galek  Wójt Gminy Cmolas siódmą kadencję
 Sekretarz Zarządu PSST II. i III. Kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej V. kadencji

 17.

 Józef Rzepka  Burmistrz Brzozowa I., II., V., VI. I VII. kadencji
 Z-ca Burmistrza IV. Kadencji
 Starosta Brzozowski I kadencji

 18.

 Robert Godek  Starosta Strzyżowski piątą kadencję
 W latach 2005 – 2006 Wicewojewoda Podkarpacki
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST III. kadencji
 Członek Zarządu PSST IV. Kadencji
19.  Władysław Ortyl  Marszałek Województwa Podkarpackiego    Radny W.P.,I i II kadencji /do 7.11.2005 r./
 Członek Zarządu /Wicemarszałek W.P. w latach 1998 – 2002
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w latach 2005 -2007/,
 Senator RP VI, VII, VIII kadencji,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 Przewodniczący Zarządu PSST
20.  Bolesław Bujak  Burmistrz Ropczyc od 3 kadencji,
 Poseł na sejm RP
21.  Zdzisław Banat  Prezydent Rzeszowa w latach 1990 – 1991,
 Pełnomocnik Wojewody Rzeszowskiego ds. rodziny,
 Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 1999 – 2002,
 Pełnomocnik Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ds. współpracy z samorządami,
 Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
 Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
22.  Ks. Dziekan Andrzej Stopyra  Kustosz Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie
 Duszpasterz Samorządów Terytorialnych Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
23.  Wiesław Kapel  Wójt Gminy Lubaczów od 2006 r.
24.  Ewa Leniart  Wojewoda Podkarpacki
 /Przyznaje się na ręce Pani Wojewody Złotą Odznakę Honorową PSST za wzorową organizację służb ratowniczych,   mundurowych i cywilnych Województwa Podkarpackiego oraz opiekę i pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy/