Wręczenie Odznak Honorowych
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
19 listopada 2015 r.
 
Wręczenie odznaczeń państwowych
z okazji Święta Niepodległości.
11 listopada 2015 r.
 
XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki
 
18 października 2015 r.