Rzeszów, 6 czerwca 2023 r. 

•    Liczba uczestników: 42 osoby
•    Prowadzący: Tomasz  Dereszewski – Doradca Podatkowy z Firmy Andersen Tax § Legal Matyka i Wspólnicy Sp.k.

Tematyka Szkolenia

1.    Krajowy System e-Faktura (KSeF) – zagadnienia wstępnie.
2.    Pola faktury strukturyzowanej – strony.
3.    Szczególne rozwiązania dla JST.
4.    Pola faktury – omówienie schemy KSeF.
5.    Uprawnienia i użytkownicy.
6.    Szczególne rozwiązania dotyczycące uprawnień w JST.
7.    Wysyłka i odbiór faktur strukturyzowanych.
8.    Wdrożenie KSeF w JST:
a)    analiza źródeł danych do KSeF,
b)    mapowanie danych w systemach finansowo-księgowych – do wysyłki do KSeF,
c)    funkcjonalności systemów finansowo-księgowych, które warto mieć,
d)    uprawnienia – nadawanie i odbieranie uprawnień do KSeF,
e)    obieg dokumentów w JST – zakupy i sprzedaż
f)    zmiany w obszarach zamówień publicznych oraz zarządzania kadrami.

 

Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Uczestnicy szkolenia - Krajowy System e-faktura w JST
Previous Next Play Pause
Zdjęcia: PSST