21 - 26 października 2013 r., Korczyna, Krasna

Dofinansowanie wypoczynku dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa /Ukraina/ w Gminie Korczyna

Sprawozdanie z pobytu dzieci

 

Zdjęcia: Magdalena Kłak