srebrna 150x132  WYKAZ ODZNACZONYCH
 SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
 Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

 

 LP.

Imię i nazwisko  Niektóre pełnione funkcje
 /do dnia przyznania odznaki/

 1.

 Zygmunt Cholewiński  Wójt Gminy Pysznica od 4 kadencji,
 Przewodniczący Zarządu PSST,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego

 2.

 Robert Godek  Wiceprzewodniczący Zarządu PSST od 3 kadencji,
 Starosta Strzyżowski,
 Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich

 3.

 Józef Michalik  Starosta Lubaczowski od 3 kadencji,
 Poseł na Sejm RP

 4.

 Bolesław Bujak  Burmistrz Ropczyc od 3 kadencji,
 Poseł na Sejm RP

 5.

 Zbigniew Sawiński  Wójt Gminy Solina /4 kadencje/

 6.

 Bożena Gmyrek  Wójt Gminy Rokietnica /od 5 kadencji/,
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSST

 7.

 Jan Dziubiński  Prezydent Miasta Tarnobrzega /3 kadencje/

 8.

 Jan Rajchel  Burmistrz Gminy Rymanów /5 kadencji/

 9.

 Eugeniusz Galek  Wójt Gminy Cmolas /5 kadencji/,
 Sekretarz Zarządu PSST

 10.

 Zuzanna Paduch  Wójt Gminy Grębów /5 kadencji/

 11.

 Stanisław Konieczny  Wójt Gminy Chłopice /5 kadencji/

 12.

 Wiesław Kubicki  Wójt Gminy Zarzecze /5 kadencji/

 13.

 Kazimierz Miśkowicz  Wójt Gminy Krempna /5 kadencji/

 14.

 Władysław Ochalik  Wójt Gminy Mielec /5 kadencji/

 15.

 Kazimierz Popiołek  Wójt Gminy Padew Narodowa /5 kadencji/

 16.

 Tadeusz Zubek  Wójt Gminy Gać /5 kadencji/

 17.

 Piotr Błażejowski  Wójt Gminy Bukowsko /5 kadencji/

 18.

 Wiesław Pilawski  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Krosno/
19.  Jan Duszyk  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Przemyśl/
20.  Zbigniew K. Wójcik  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Rzeszów/
21.  Wiktor Stasiak  Pełnomocnik Rządu RP ds. reformy samorządowej /Tarnobrzeg/
22.  Józef Rzepka  Burmistrz Brzozowa
23.  Zygmunt Błaż  1. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Reg. Podkarpackiego,
 1. Wojewoda Krośnieński,
 Starosta Brzozowski /2 kadencje/
24.  Jerzy Borcz  Radny Województwa Podkarpackiego II i IV kadencji,
 Senator RP IV kadencji
25.  Wojciech Buczak  Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego,
 Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji,
 W latach 2013-2014 Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
26.  Józef Jodłowski  Starosta Rzeszowski – od 10.2005 r.,
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
27.  Janusz Konieczny  Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji,
 Senator RP V kadencji.
28.  Adam Krzysztoń  Starosta Łańcucki – 4 kadencje /od stycznia 1999 r./.
29.  Andrzej Matusiewicz  Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu
 Radny W.P., w I, III i IV kadencji - I kadencji Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w III  kadencji Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 Senator RP VIII kadencji.
30.  Władysław Ortyl  Radny W.P.,I i II kadencji /do 7.11.2005 r./
 Członek Zarządu /Wicemarszałek W.P. w latach 1998 – 2002
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  latach 2005 - 2007/,
 Senator RP VI, VII, VIII kadencji,
 Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 Przewodniczący Zarządu PSST
31.  Andrzej Betlej  Wójt Gminy Zarszyn 5-tą kadencję
 Członek Zarządu PSST I, II, III, IV i V kadencji
32.  Robert Choma  1996 – 1998 Wiceprezydent Miasta Przemyśla
 1998 – 2001 Wiceprezes Krajowego Urzędu Pracy
 Prezydent M. Przemyśla 4-tą kadencję
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST II, III, IV kadencji
 Członek Zarządu PSST V kad.
33.  Julian Ozimek  Radny GiM Nisko dwóch kadencji
 Starosta Niżański /jedna kadencja/
 2004 – 2006 Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego
 Burmistrz GiM Nisko 3-cią kadencję
 Członek Zarządu PSST III, IV i V kadencję
34.  Jan Zych  Z-ca Wójta Gminy I Radny Gminy 2 kadencje
 Wójt Gminy Korczyna 4-tą kadencję
 Członek Zarządu PSST IV i V kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej PSST III kadencji
35.  Barbara Jankiewicz  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 3-cia kadencję
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSST IV kadencji
 Członek Zarządu PSST V kadencji
36.  Piotr Przytocki  Prezydent Miasta Krosna 4-tą kadencję
37.  Tadeusz Ferenc  Prezydent Miasta Rzeszowa 4-tą kadencję
 Poseł na Sejm RP w latach 2001 – 2002
 Członek Zarządu PSST
38.  Małgorzata Salacha  Wójt następnie Burmistrz Kołaczyc 3-cią kadencję
 Sekretarz Zarządu PSST IV kadencji
39.  Adam Woś  Senator RP III kadencji
 Poseł na Sejm RP IV kadencji
 Burmistrz Sieniawy 4-tą kadencję
40.  Zbigniew Chmielowiec  Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji (od 2005 – nadal)
 od 1990 Zastępca Burmistrza Kolbuszowej
 1998 – 2005 Burmistrz Kolbuszowej
 Członek Zarządu PSST I i II kadencji
 41.  Józef Kardyś  Starosta Kolbuszowski 3-cią kadencję
 Od 1998 Radny Powiatu Kolbuszowskiego
 2002 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu
 Wiceprzewodniczący Zarządu PSST V kadencji
42.  Piotr Babinetz  Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji
 Radny Województwa Podkarpackiego II kadencji
43.  Jerzy Stokłosa  Radny Gminy Świlcza 7-mą kadencję
 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świlcza
 Delegat Gminy Świlcza do Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego
44.  Janusz Pisula  Radny Powiatu Rzeszowskiego I-szej kadencji
 Radny Gminy Świlcza 2 kadencje
 Działacz samorządowy, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Trzciany
45.  Jan Kida  Burmistrz Nowej Sarzyny 1990-2006
 Starosta Leżajski 2010-2014
 Członek Zarządu PSST I kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej PSST II kadencji
46.  Zbigniew Rękas  Starosta Tarnobrzeski 1998-2006
 Członek Zarządu PSST I kadencji
 Członek Komisji Rewizyjnej II Kadencji
47.  Marek Ćwiąkała  Wójt Gminy Jasienica Rosielna 1994-2014
 Członek Zarządu PSST I i III kadencji
48.  Tadeusz Więcek  Prezes Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.
 Twórca Konkursu „ Podkarpacka Nagroda Samorządowa” 2000-2015
49.  Lucyna Rybak  Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie
 Współorganizator ubezpieczeniowego Związku Wzajemności Członkowskiej „Samorządów Terytorialnych     Województwa Podkarpackiego”
50.  Ks. Andrzej Stopyra  Kustosz Sanktuarium MB Łaskawej (Lwowskiej) w Lubaczowie
 Współorganizator Samorządowej Pielgrzymki (Podkarpacia i Lubelszczyzny)
51.  Jan Zuba  Burmistrz Kolbuszowej 2006-nadal
 Reprezentuje Stowarzyszenie w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Rzeszowie 2014-2018
52.  Zbigniew Korab  Członek zarządu Powiatu w Strzyżowie 1998-2005
 Wicestarosta Strzyżowski 2005-2006
 Wójt Gminy Niebylec 2006-nadal
 Członek Zarządu PSST V kadencji
53.  Wiesław Kapel  Wójt Gminy Lubaczów 2006-nadal
 Twórca Osady Kresowej w Baszni Dolnej
54.  Marek Górak  Burmistrz Dukli 2002-2014
 Członek Zarządu PSST III i IV kadencji
55. Krzysztof Klecha  Wójt Gminy Dzikowiec 6-tą kadencję /od 1990 do dnia dzisiejszego/
56. Kazimierz Barczak  1991 – 1998 Burmistrz Głogowa Małopolskiego
Praca w administracji rządowej – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Infrastruktury PUW