XXXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, Konferencja Regionalna PSST
20 marca 2017 r., Rzeszów

XXXIII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Obrady XXXIII OZS miały miejsce w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W OZS wzięło udział 69 delegatów, którzy podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 1/17 w sprawie budżetu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2017  r.
- Uchwała Nr 2/17 w sprawie planu pracy Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na 2017 r.
- Uchwała Nr 3/17 w sprawie ufundowania sztandaru dla 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Konferencja Regionalna PSST

• liczba uczestników: około 140 osób
• goście: Podkarpaccy Parlamentarzyści, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bartnik – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z członkami Komisji, Dorota Obora – Dyrektor Okręgowy Stowarzyszenia Aktorów ZAiKS w Krakowie
• uczestnicy: przedstawiciele podkarpackich samorządów, dyrektorzy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele i dyrektorzy jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego
•  tematyka:
- Coraz bliżej dobrej szkoły – wdrażanie reformy edukacji
- Likwidacja barier na drodze rozwoju usług szerokopasmowych w województwie podkarpackim
- Zasady ustalania wynagrodzeń autorskich obowiązujących w ZAiKS z tytułu publicznego udostępniania utworów przez jednostki samorządu terytorialnego

Prezentacje:

1. Likwidacja barier na drodze rozwoju usług szerokopasmowych w województwie podkarpackimpdf ico
2. Inwestycje samorządowe a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w nowym systemie prawnympdf ico


Linki do stron:

http://www.gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/19967/debata-o-edukacji-z-minister-anna-zalewska
http://podkarpackie.pl/index.php/edukacja/5140-video
http://rzeszow-news.pl/anna-zalewska-rzeszowie-o-reformie-oswiaty-zwolnien-nauczycieli-bedzie/
https://rzeszow.tvp.pl/29574726/20032017

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
Previous Next Play Pause
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038
Zdjęcia: PSST

16 listopada 2016 r., Dubiecko
Konferencja Regionalna PSST
• liczba uczestników: około 100 osób
• goście: Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, nadinsp. dr  Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, ppłk. Artur Barański – Szef Sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWP w Rzeszowie, Tomasz Zieliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w UMWP w Rzeszowie, Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie, Krzysztof Piela – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie, Jerzy Kędzior – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w UMWP w Rzeszowie,

20 - 21 czerwca 2016 r., Solina,
XXXII  Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,   
XXIV Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych

• XXXII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia /20 czerwca 2016 r./ Podczas obrad XXXII OZS przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu PSST z działalności  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządów  Terytorialnych za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Stanisław Pankiewicz złożył sprawozdanie z działalności Komisji za okres 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawił jej opinię z wykonania budżetu PSST za 2015 r. W związku z pozytywna opinią Komisji zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi PSST za 2015 r. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek Delegaci XXXII OZS podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

- Uchwała Nr 4/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych za 2015 r.
- Uchwała Nr 5/16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

18 maja 2016 r, Trzciana,
XII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
• liczba uczestników: ok. 60 osób
• goście i prelegenci: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Dziedzic - Wójt gminy Świlcza, Marek Jastrzębski - Dyrektor  WDK  w Rzeszowie, Tadeusz Poźniak – fotograf VIP BIZNES&STYLE, dr Leszek Poniewozik – Uniwersytet Rzeszowski, Redaktorzy najdłużej wydawanych na Podkarpaciu pism samorządowych, które w 2016 r. obchodzą jubileusz 25-lecia działalności.

15 marca 2016 r., Rzeszów,
Spotkanie  przedstawicieli  gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa podkarpackiego.

• liczba uczestników: 60. przedstawicieli samorządów gminnych i miejsko - gminnych
• goście: Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Witold Lechowski –

Wicewojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Jakubczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN