Samorządowe spotkanie noworoczne w Krakowie,
9 stycznia 2017 r., Kraków

9 stycznia 2017 r. w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowały kolejne XXVI-te Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski.
Koncert kolęd i pastorałek oraz prezentacja niektórych obrzędów bożonarodzeniowych w wykonaniu Góralskiego Zespołu „9-SIYŁ” z Podhala wzbudził aplauz zebranych gości.

Życzenia noworoczne złożyli: Kazimierz Barczyk – w imieniu SGIPM i FRZGiP RP, Adrienne Kormendy – Konsul Generalna Węgier – w imieniu Korpusu Konsularnego w Krakowie oraz Marszałek Małopolski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
List od Kardynała Stanisława Dziwisza odczytał ks. infułat Bronisław Fidelus - Wikariusz Generalny Arcybiskupa Krakowskiego. On też pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się zebrani, składając sobie życzenia noworoczne.
Przed spotkaniem opłatkowym przedstawiciele władz samorządowych Małopolski i Polski złożyli wizytę ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, dziękując za lata współpracy z samorządami zarówno podczas sprawowania funkcji sekretarza Ojca św. Jana Pawła II w Watykanie jak i 11 lat pasterzowania w Krakowie.
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych na tych wydarzeniach reprezentowali: Burmistrz Miasta Jasła – Ryszard Pabian, Starosta Kolbuszowski – Józef Kardyś, Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma, Dyrektor Biura PSST – Marek Ćwiąkała oraz Zygmunt Nowak z Biura PSST.
Po uroczystym spotkaniu odbyło się doroczne posiedzenie Rady Federacji, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) oraz sprawozdanie z działalności za 2016 r.

Załącznik:

1. List ks. kardynała Stanisława Dziwisza

 

 Zdjęcia: PSST