18 października 2015 r., Warszawa,
XVIII edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Ustanawiając Nagrodę chciano uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego Grzegorza Palkę.

18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.


Nagroda przyznano w trzech kategoriach:

- w dziedzinie ogólnopaństwowej,
- w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym,
- w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

Tegorocznymi laureatami Nagrody zostali m.in. Janusz Król - Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat, Jerzy Stępień - współtwórca reformy samorządowej za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej.

Wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy otrzymał Eugeniusz Galek - Wójt Gminy Cmolas.

Obecnie Nagroda im. Grzegorza Palki jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym, przyznawanym osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, przyczyniają się do propagowania i ugruntowania tej idei w Polsce.


 zdjęcia: Marcin Szpądrowski /Liga Krajowa/