2 i 3 kwietnia 2012 r. - Rzeszów, Konferencja Szkoleniowa UMWP w Rzeszowie "Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi" Nowe rozwiązania prawne, zasady wyliczania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, obowiązki i wyzwania jakie narzuca na samorządy nowa ustawa o utrzymaniu czystości - to tylko niektóre kwestie dyskutowane w trakcie dwudniowej konferencji zorganizowanej w Rzeszowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

2 i 3 kwietnia br. samorządowcy i urzędnicy z całego regionu szkolili się i dyskutowali o założeniach oraz praktycznym wdrażaniu nowej ustawy. Gospodarzem konferencji był Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.
Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii informacyjno -edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Współfinansował ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/

Pliki do pobranie:
Prezentacja: GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY TARNOWIEC (prezentacja programu PowerPoint)

 

Zdjęcia: Aleksandra Gorzelak - Niedyży UMWP w Rzeszowie