4 lutego 2006 r. Stalowa Wola - Apel o nową ordynację wyborczą do samorządów

Polski system polityczny wymaga pilnej naprawy. Kolejne koalicje rządzące nie spełniają oczekiwań polskiego społeczeństwa. Parlament od lat nie potrafi wyłonić zdolnej do sprawnego rządzenia większości. Partie zagubiły się w walce o zwiększanie swojej przewagi politycznej i wpływów nie przebierając w metodach służących do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Działalność publiczna często nie jest traktowana jako troska o dobro wspólne, lecz jako narzędzie zabiegów o własny - grupowy lub indywidualny - interes.

Ostatnie wydarzenia polityczne wskazują dobitnie, że perturbacje w rządzeniu krajem są wynikiem wadliwego systemu wyborczego, który nie sprzyja łączeniu bliskich sobie sił społecznych, wywołując wręcz ich silną polaryzację.

Dalsze utrzymywanie takiego systemu wyborczego zwłaszcza do samorządów terytorialnych powodować będzie jeszcze głębszą erozję polskiego społeczeństwa. Nie możemy dopuścić do destabilizowania społeczności lokalnych i zerwania wewnętrznych więzi łączących lokalne wspólnoty, poprzez dalszą atomizację różnorodnych sił społecznych i ich przeciwstawianie sobie nawzajem. Po latach błędów i niekonsekwencji przyszedł czas na budowanie polskiego narodu jako personalistycznej wspólnoty, wraz z jej wewnętrznymi więziami, światem wartości, zasadami i regułami funkcjonowania oraz instytucjami służącymi tej wspólnocie.

Jesteśmy przekonani, że jedyną drogą do odwrócenia niekorzystnych procesów społecznych jest zmiana ordynacji wyborczej do samorządów terytorialnych.

Wprowadzenie większościowego systemu wyborczego z jednomandatowymi okręgami wyborczymi i jedną turą wyborczą wesprze procesy postrzegania polityki na szczeblu samorządowym jako działania w imię wspólnej troski o dobro wspólne. Takie systemy wyborcze funkcjonują w większości ustabilizowanych demokracji współczesnego świata.

Cechą charakterystyczną tego systemu wyborczego jest stymulowanie jednoczenia się sił politycznych w imię wartości nadrzędnych dla danej społeczności. System ten pozwala również na zwiększenie wpływu obywateli na los ich małych ojczyzn a na lokalnych politykach wymusza odpowiedzialność poprzez uczynienie ich prawdziwymi reprezentantami społeczeństwa.

Apelujemy do wszystkich sił społecznych w naszym kraju o włączenie się do zainicjowanej w Kielcach w dniu 17 grudnia 2005r Akcji Społecznej "Pierwszy w Okręgu" mającej na celu wywołanie publicznej debaty nad zmianą systemu wyborczego do samorządów terytorialnych na jednomandatowy z jedną turą wyborczą.

Zobacz oryginał