XLII Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
Rzeszów, 22 lipca 2021 r.

Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia miało miejsce w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Podczas obrad XLII OZS podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
Gośćmi spotkania była Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pan Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, którzy zaprezentowali uczestnikom założenia UCHWAŁy ANTYSMOGOWA i wsparcia mieszkańców Podkarpacia w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

 

Załącznik:

1. Prezentacja UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - wsparcie mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacjipdf ico

 

Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Uczestnicy XLII Ogólnego Zgromadzenie Stowarzyszenia
Previous Next Play Pause

Zdjęcia: PSST