15 - 16 października 2012 r., Przemyśl - Lwów

 • Konferencja Regionalna PSST,
 • liczba uczestników - ok.120 osób,
 • goście konferencji: parlamentarzyści z województwa podkarpackiego, Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Pochopień - Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko - Mazurski, płk. SG Waldemar Skarbek - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Płk. SG Jarosław Kowalkowski - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Wiesław Pajda - Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Antoni Wydro - Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Rzeszowie Wojciech Władyczyn - Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Władysław Kulczyki Dyrektor Zarządzający BGK, Paweł Lisowski - Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi BGK, Maciej Kotulski - Dyrektor Oddziału BGK w Rzeszowie, Kazimierz Zając - Prezes EKO HYBRES Sp. z o.o., Lucyna Rybak - Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie, Tadeusz Więcej - Prezes Zarządu "Nowe Podkarpacie" Sp. z o.o., Janusz Olesiński - Dyrektor MISTiA w Krakowie.
  Tematyka:
  1. Zagospodarowanie odpadów - nowe zadania samorządów terytorialnych.
  2. Odzyskiwanie surowców z "elektrośmieci".
  3. Samorządowe aspekty współpracy transgranicznej z Ukrainą.
  4. Problematyka oświatowa po VII Kongresie Zarządzania Oświatą.

  Podczas Konferencji ofertę współpracy z samorządami przedstawił Bank Gospodarstwa Krajowego.


  Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
  w ramach programu Phare


Prezentacje konferencji:

 1. Finansowanie Przedsięwzięć jst - BGK (prezentacja PowerPoint)
 2. Zagospodarowanie odpadów - nowe zadania samorządów terytorialnych (prezentacja PowerPoint)
 3. Odpady - EKO HYBRES sp. z o.o Rogoźnica Głogów Małopolski (prezentacja PowerPoint)
 4. Przedszkole dobre, tańsze, dostępne (prezentacja PowerPoint)

 

 

 

Zdjęcia: Adam Kiełbowicz UMWP w Rzeszowie,
Magdalena Kłak