13 listopada 2000 r. - Rzeszów

  • Perspektywy funkcjonowania transportu publicznego i przewozów w województwie podkarpackim w obliczu ich restrukturyzacji.
  • liczba uczestników - 120 osób,
  • goście: Jerzy Widzyk - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Prof. Zyta Gilowska - ekspert ds. finansów publicznych, Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Podkarpacki, parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.