22 lipca - 1 sierpnia 2011 r., Jaśliska

Dofinansowanie obozu integracyjno - wypoczynkowego dzieci z Subbotnik i Gieraniony /Białoruś/

Sprawozdanie z pobytu dzieci