czerwiec - listopad 2009

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych włączyło się w akcję pomocy dla mieszkańców południowych i zachodnich powiatów województwa podkarpackiego, poszkodowanych podczas powodzi, która nawiedziła te rejony w czerwcu br.,

Przewodniczący Zarządu, Marszałek Województwa - Zygmunt Cholewiński wystąpił z apelem do Marszałków Województw, których w ostatnim czasie nie nawiedziła klęska powodzi, a za ich pośrednictwem do gmin i powiatów tych województw.

W akcję pomocy dla powodzian włączyło się wiele samorządów zarówno z województwa podkarpackiego jak i z całej Polski.

Apel Przewodniczącego Zarządu PSST

PODZIĘKOWANIE

    W imieniu społeczności południowych i zachodnich powiatów województwa podkarpackiego, poszkodowanych podczas powodzi, która nawiedziła te rejony w czerwcu br., serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc rzeczową i finansową, za wsparcie tych, których żywioł pozbawił dorobku całego życia. Udzielona pomoc jest wyrazem Państwa dobroci i solidarności w nieszczęściu - budzi nadzieję na rozszerzanie się dobra.

Przewodniczący Zarządu PSST
Zygmunt Cholewiński
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, listopad 2009 r.